Prawnik nie jest od tego, żeby klienta osądzać. Naszym zadaniem jest mu pomagać.

John Grisham (z książki Aktywista)Przedawnienie roszczenia o zachowek

Zachowek stanowi określoną kwotę pieniężną. Jest to tzw. pewne minimum jakie należy się osobie zaliczanej do jednej z trzech kategorii osób (dziecko, małżonek, rodzic) po zmarłym. Więcej informacji o zachowku znajdziesz TUTAJ. Roszczenie o zachowek, tak jak każde roszczenie majątkowe

Jak obliczyć wysokość zachowku

WPROWADZENIE Zachowek jest określoną kwotą pieniężną jaka należy się ściśle określonej, wąskiej grupie osób. Podstawowe informacje na temat zachowku znajdziesz tutaj. W niniejszym wpisie zostaną omówione zasady obliczania zachowku. WYSOKOŚCI UDZIAŁU W SPADKU Podstawą do obliczenia zachowku jest ustalenie udziału

Zachowek – podstawowe informacje

WPROWADZENIE W prawie polskim wprowadzono zasadę swobody rozporządzania swoim majątkiem na wypadek śmierci (tzw. zasada swobody testowania). Oznacza to, że spadkodawca może w testamencie w sposób dowolny zakreślić krąg spadkobierców. Powyższe uprawnienie doznaje pewnego ograniczenia, które zostało wyrażone w art.