Prawnik nie jest od tego, żeby klienta osądzać. Naszym zadaniem jest mu pomagać.

John Grisham (z książki Aktywista)Odpowiedzialność za długi spadkowe

WPROWADZENIE. Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. Zazwyczaj dla większości z nas dziedziczenie kojarzy się z przysporzeniem majątkowym. Tymczasem częstokroć zdarza

Czym jest wydziedziczenie

WPROWADZENIE. W polskim prawie cywilnym obowiązuje system tzw. zachowku. System ten stanowi ograniczenie w swobodzie rozporządzania własnym majątkiem na wypadek śmierci. Podstawowe informacje na temat zachowku znajdziesz TUTAJ. W tym miejscu pojawia się pytanie o wydziedziczenie, a właściwie czym ono