Prawnik nie jest od tego, żeby klienta osądzać. Naszym zadaniem jest mu pomagać.

John Grisham (z książki Aktywista)