Prawnik nie jest od tego, żeby klienta osądzać. Naszym zadaniem jest mu pomagać.

John Grisham (z książki Aktywista)Terminy sądowe i urzędowe w okresie koronawirusa. Na co trzeba reagować, a z czym możemy poczekać. Kilka praktycznych wskazówek.

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. wprowadzono na terenie całego kraju stan epidemii. Sytuacja związana z ogłoszonym stanem epidemii wprowadziła ograniczenia w wielu sferach życia społecznego. Jedna z takich sfer dotyczy funkcjonowania sądów i urzędów, które funkcjonują w ograniczonym