Radca Prawny Jakub Budek jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie pod nr WA-7725. Ukończył prawo i politologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawie oraz Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto poszerzał swoją wiedzę na licznych szkoleniach z zakresu prawa, komunikacji społecznej oraz kontaktów interpersonalnych. Biegle posługuje się językiem angielskim, w tym terminologią prawniczą.

Doświadczenie zawodowe. Radca Prawny Jakub Budek w latach 2005 – 2008 pracował w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwie Finansów. Od 2008 r. pracuje na rzecz państwowej instytucji finansowej zajmującej się finansowaniem ochrony środowiska w Polsce poprzez dystrybucje środków krajowych i unijnych tj. Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W latach 2009 – 2011 współpracował z Kancelarią Prawniczą Radcy Prawnego Krystyny Gardockiej – Żakiewicz odnosząc sukcesy zawodowe w dziedzinie obsługi prawnej