Kancelaria dopuszcza następujące formy rozliczeń:

  1. wynagrodzenie godzinowe – wynagrodzenie uzależnione jest od liczby faktycznie przepracowanych godzin na rzecz klienta;
  2. ryczałt – zakłada stałe, co miesięczne wynagrodzenie, w ramach którego klient ma zapewniony w każdym miesiącu, z góry określony zakres usług;
  3. zlecenie jednorazowe – wynagrodzenie za wykonanie konkretnego zlecenia (np.: udzielenie porady, poprowadzenie sprawy przed sądem, itp.).

W zależności od specyfiki danego zlecenia oraz potrzeb klienta przedstawiony powyżej system wynagradzania może zostać odpowiednio zmodyfikowany. Każde rozliczenie jest traktowane indywidualnie.