W dniu 1.01.2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług ustanawiająca solidarną odpowiedzialność pełnomocników za wraz z podatnikiem za ich zobowiązania z tytułu podatku VAT do kwoty 500.000,00 zł za zobowiązania powstałe w okresie pierwszych 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika do VAT (ust. 4b i 4c w art. 96 ustawy o podatku VAT). Jedyną sytuacją, która nie rodzi odpowiedzialności solidarnej jest sytuacja gdy zaległość podatnika spowodowana była czynem zabronionym (np.: chęcią wyłudzenia podatku VAT). W dniu 1.01.2017 r. wszedł również w życie art. 117c Ordynacji podatkowej, przewidujący solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe pełnomocnika jako podmiotu trzeciego.

Powyższa zmiana będzie miała bardzo istotne znaczenie dla pełnomocników, którzy reprezentowali podmiot podczas jego rejestracji. Wiadomo, że jest to przepis nowy, który musi obrosnąć orzecznictwem sądów administracyjnych, a może i Trybunału Konstytucyjnego, ale nie można wykluczyć sytuacji, że pełnomocnik (np.: radca prawny) będzie reprezentował podmiot przy rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w CEIDG. Podczas tego procesu może się zdarzyć, że tenże pełnomocnik dokona zgłoszenia do VAT (np.: w ramach jednego okienka) i wówczas zaczyna solidarna odpowiedzialność, o której mowa powyżej, gotowa.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy o solidarnej odpowiedzialności pełnomocników za zobowiązania podatkowe, z tytułu podatku VAT, mocodawców.