Kilka słów o przedawnieniu roszczeń banku

WPROWADZENIE Ogólne zasady przedawnienia roszczeń reguluje art. 118 kodeksu cywilnego, wprowadzając generalną zasadę, zgodnie z którą: Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej