19.11.2016 r. Krajowa Rada Radców Prawnych wybrała swoje Prezydium, które w obecnej kadencje liczyć będzie 16 osób. W skład Prezydium wchodzą:

Prezes – Maciej Bobrowicz (wybrany 3.11.2016 r.);

wiceprezesi:

Leszek Korczak;

– Michał Korwek;

– Ryszard Ostrowski;

-Zbigniew Tur;

sekretarz:

Elwira Szurmińska-Kamińska (OIRP Zielona Góra)

skarbnik:

Danuta Koszyk-Ciałowicz (OIRP Kraków)

członkowie:

Włodzimierz Chróścik (OIRP Warszawa)

Andrzej Domański (OIRP Łódź)

Anna Ignaczak (OIRP Koszalin)

Adam Król (OIRP Warszawa)

Bartosz Opaliński (OIRP Rzeszów)

Bartłomiej Tkacz (OIRP Opole)

Ryszard Wilmanowicz (OIRP Toruń)

Magdalena Witkowska (OIRP Gdańsk)

Bazyli Zacharczuk (OIRP Białystok)

Informacja pochodzi ze strony Krajowej Rady Radców Prawnych, wg. stanu na dzień 27.11.2016 r.

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji zostało wybrane