Odpowiedzialność za długi spadkowe

WPROWADZENIE. Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. Zazwyczaj dla większości z nas dziedziczenie kojarzy się z przysporzeniem majątkowym. Tymczasem częstokroć zdarza