Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (dalej Ustawa o imprezach turystycznych) daje turyście możliwość odstąpienia od umowy w przypadku zajścia nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności, które znacząco wpływają na przebieg imprezy turyztycznej. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ. Tymczasem 31.03.2020 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej Specustawa), która wprowadza szczególne rozwiązania w zakresie zwrotu pieniędzy w sytuacji gdy przyczyną rezygnacji z wycieczki jest tzw. koronawirus.

Zgodnie z art. 31h Specustawy, jeżeli 14 dniowy termin na zwrot  pieniędzy, o którym mowa w art. 47 ust. 6 ustawy o imprezach turystycznych,  nie upłynął przed dniem 13 marca 2020 r., wówczas stosuje stosuje się art. 15k ust. 1 Specustawy która wydłuża termin na zwrot środków o 180 dni.

Reasumując, jeżeli przyczyną rezygnacji z wycieczki jest koronawiru, a termin na zwrot pieniędzy nie upłynął przed 13 marca 2020 r., wówczas biuro podróży ma 14 + 180 dni na zwrot pieniędzy.

Zwrot pieniędzy za wycieczkę w związku z epidemią COVID-19. Aktualizacja wpisu.