Jeżeli wykupiłeś wycieczkę do kraju w którym szaleje tzw. koronawirus (np: Hiszpania lub Włochy) to masz specjalną podstawę prawną do odzyskania wpłaconych pieniędzy. Zgodnie z art. 47 ust.4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych: Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie. Zgodnie zaś z ust. 6 art. 47 ww. Ustawy biuro podróży ma 14 dni na zwrot pieniędzy.

Pamiętaj, że przepis ten pozwala jedynie (a może aż) żądania zwrotu całej nominalnie wpłaconej kwoty, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Na postawie tego przepisu nie można żądać odszkodowania tudzież zadość uczynienia. Jest to o tyle uzasadnione, że nie można przypisać biuru podróży winy za sytuację epidemiologiczną panującą w miejscu do którego mieliśmy się udać.

 

Zwrot pieniędzy za wycieczkę w związku z koronawirusem